โปรแกรมประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม (สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2 - 16 สิงหาคม 2562 )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรม ( สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2 - 16 สิงหาคม 2562 )
| รายชื่อ นักเรียนที่เข้าแข่งขันและผลการแข่งขัน |
ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ (สำหรับครู)
ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
   

| Site Support By : โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา
| Programing By นายกายสิทธิ์ วาดไธสง (ครู โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว) & ICT Staft Team WSB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------