โปรแกรมระบบการจัดการแข่งขันออนไลน์
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัด สพม. เขต 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เลือกกิจกรรมการแข่งขัน
รหัสกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
วัน / เวลา การแข่งขัน
สถานะกิจกรรม
1
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 2562 2 - 16 สิงหาคม 2562
0
8
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน วังสมบูรณ์เกมส์ 2562 21-22 พฤศจิกายน 2562
1
       
 

ศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับ กิจกรรม ( สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 2 - 16 สิงหาคม 2562 )
| รายชื่อ นักเรียนที่เข้าแข่งขันและผลการแข่งขัน |
ระบบตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ (สำหรับครู)
ชื่อผู้ใช้งาน :  
รหัสผ่าน :  
   

| Site Support By : โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม สังกัด สพม.เขต 7
| Programing By ICT Staft Team WSB ครูที่ปรึกษา นายกายสิทธิ์ วาดไธสง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------